Konferencje informatyczne

W ramach projektu IT w Administracji od 2010 r. przygotowuję stronę merytoryczną regionalnych Konwentów Informatyków, a od roku 2014 także Forum Kierowników IT w Administracji. W trakcie tych spotkań wygłosiłem wiele prelekcji o praktyce stosowania elektronicznej skrzynki podawczej, zmianach prawnych w obszarze e-administracji, czy też o korzyściach jakie daje otwieranie danych publicznych.

Polecam!
Zapraszam do udziału w VI Forum Kierowników IT w Administracji w Zakopanem w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. - temat przewodni: Bezpieczne, wydajne i efektywne usługi elektroniczne administracji publicznej – przegląd dobrych praktyk i projektów IT.
Konwenty informatyków

Konwenty informatyków

Organizowane cyklicznie od 2010 r spotkania mają na celu integrację środowiska informatyków sektora publicznego i zapoznanie uczestników z nowymi produktami, technologiami i przepisami stosowanymi w administracji. Stwarzają również niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń.

przejdź do strony konferencji


Forum Kierowników IT w Administracji

Forum Kierowników IT w Administracji

Ogólnopolska konferencja o zastosowaniu nowych technologii w urzędach. Dedykowana osobom zarządzającym oraz kierownikom działów organizacyjnych i informatycznych. Podczas tego zakopiańskiego spotkania wręczane są nagrody za najlepsze projekty IT w administracji - Skrzydła IT w Administracji.

przejdź do strony konferencji


Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

Ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmuje zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne - rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

przejdź do strony konferencji

Najnowsze wydanie IT w Administracji

luty 2019

LUTY 2019 Audyt i kontrola IT – Jak wdrażać i nadzorować systemy informatyczne, żeby były bezpieczne i użyteczne. W numerze także: standardy prawne open data, monitorowanie miejsc parkingowych, deinstalacja aplikacji.

zobacz zawartość miesięcznika

O serwisie