Jaką domenę internetową powinien mieć urząd

Pod koniec lat 90. posiadanie własnego adresu w internecie było oznaką prestiżu, nie mniej ważną niż możliwość uzyskania uprawnień „opa” na kanałach IRC. Przede wszystkim jednak świadczyło to o profesjonalizmie i otwierało drogę do budowania własnych usług sieciowych dla użytkowników.

Czytaj dalej


Stagnacja w cyfrowym rankingu

W czerwcu Komisja Europejska ogłosiła najnowszy ranking DESI. Jest to coroczne podsumowanie, które pozwala śledzić postępy poszczególnych państw w zakresie konkurencyjności na rynku cyfrowym. Pozycja Polski jest w nim niezmienna od lat.

Czytaj dalej


Osobisty lub tymczasowy podpis cyfrowy

Eksperci szacują, że w wyniku epidemii nasza aktywność w internecie wzrosła o 30–40 proc. Dotyczy to także usług elektronicznych administracji publicznej. Pojawiły się przy tym nowe możliwości poświadczania naszej tożsamości.

Czytaj dalej


Rzuceni na głęboką wodę cyfryzacji

Trwająca epidemia pokazuje, jak ważna dla obywateli jest informatyzacja placówek publicznych. Wielu urzędników nie nadąża jednak za cyfrowym trendem i próbuje cedować zadania merytoryczne na działy IT, tylko dlatego, że „robi się to w komputerze”. Ale tylko ten kto zauważy braki kompetencyjne ma szansę dogonić rzeczywistość.

Czytaj dalej


O serwisie