Zintegrowana obsługa incydentu bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa incydentem w podmiocie publicznym jest każde zdarzenie, które wpływa na jakość lub ciągłość realizacji zadania publicznego. Kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić warunki umożliwiające bezzwłoczne ich zgłaszanie i obsługę.

Czytaj dalej


Za co nie odpowiada informatyk w urzędzie

Brak jasnego podziału zadań w zakresie cyfryzacji pomiędzy rządem a samorządami jest od lat przedmiotem debaty. Jednocześnie potrzeby i oczekiwania najmniejszych podmiotów są często w niej niedostrzegane. Nie stwarza to dobrych warunków przy planowania rozwoju informatyki po stronie jst.

Czytaj dalej


Wcale nie tak małe cyfrowe kroki

23 września zadebiutował Mój GOV, czyli nowy panel użytkownika serwisu gov.pl. Oferuje zalogowanym użytkownikom łatwy dostęp do ich danych w rejestrach. Ale nie tylko, bo znajdziemy tam zupełnie nowy sposób dostępu do korespondencji z urzędami.

Czytaj dalej


Trzeba się śpieszyć z informatyzacją urzędów

Rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, a wraz z nią plany działań poszczególnych ministerstw służące realizacji PZIP. Jest to zasadnicza i warta podkreślenia zmiana, bo do tej pory integralną częścią PZIP był wyłącznie plan działań resortu cyfryzacji.

Czytaj dalej


O serwisie