Jest wzrost, ale szału nie ma

W najnowszym rankingu miast sprzyjających rozwojowi cyfrowej przedsiębiorczości znalazły się Kraków i Warszawa. Zajęły one odpowiednio 51. i 38. pozycję wśród sześćdziesięciu europejskich aglomeracji. Co z tego wynika?W odróżnieniu od innych tego typu wskaźników European Digital City Index (EDCi) pokazuje przedsiębiorcom – na podstawie czynników, a nie rezultatów – w których lokalizacjach znajdą oni najlepsze warunki dla start-upów. Z kolei samorządowcy na podstawie EDCi mogą podejmować decyzje dotyczące inwestycji w infrastrukturę, kompetencję, ułatwienia dla firm itp.

Choć w klasyfikacji ogólnej oba polskie miasta znajdują się daleko poza czołówką, to warto zauważyć ich mocne pozycje w dostępie do zróżnicowanej oferty instytucji kultury oraz w liczbie absolwentów wyższych uczelni. Okazuje się też, że pod względem szybkości mobilnego internetu zarówno nowa, jak i stara stolica Polski biją Europę na głowę (wyprzedza je jedynie Sofia). Jest to o tyle ciekawe, że jak podaje GUS – z szerokopasmowych połączeń mobilnych korzysta w Polsce 64,7% firm. Znacznie więcej, bo aż 93,2%, wybiera łącza stałe.

Z e‐administracji korzysta 93,6% przedsiębiorstw oraz 30,2% osób w wieku 16‐74 lat źródło: Główny Urząd Statystyczny

Raport Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r. odświeża też naszą wiedzę na temat dostępu do e-administracji: korzysta z niej 93,6% przedsiębiorstw i 30,2% osób w wieku 16–74 lata. Przedsiębiorcy przez internet najczęściej odsyłają wypełnione formularze do urzędów (93,5%) oraz je pobierają (84,9%). Na wysokim poziomie utrzymuje się także zainteresowanie serwisami publicznymi – 77,9% firm poszukuje na nich informacji. Wyraźnie wzrosło (do 60,1%) jednak ich zainteresowanie obsługą procedur administracyjnych całkowicie drogą elektroniczną. Rośnie również (o 3,6%) ogólny stopień wykorzystania e-administracji wśród użytkowników domowych. Niestety, nadal jedynie 18,8% z nich wysyła w ten sposób wypełnio - ne formularze. Biorąc pod uwagę, że dostęp do Sieci ma w Polsce ok. 80% gospodarstw – szału nie ma.O serwisie