Tajemnica sukcesu cyfrowego państwa

Platforma Integracji Usługi i Danych ma „spinać” rejestry i ewidencje administracji publicznej i zapewnić łatwy dostęp do informacji posiadanych przez różne podmioty. Tymczasem NIK opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych.


Tajemnica sukcesu e-administracji Korei Południowej polega na tym, że jej rejestry są ze sobą połączone. Rola klienta sprowadza się tam do zidentyfikowania i określenia żądania wobec państwa – powiedziała minister Anna Streżyńska podczas IV Forum Kierowników IT w Administracji. To prowadzi do oszczędności w administracji, dzięki czemu ludzie, którzy do tej pory „klepali w klawiaturę” mogą się zająć właściwą pracą np. zarządzaniem miastem – mówiła. Dlatego jednym z najważniejszych elementów przedstawionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Architektury Informacyjnej Państwa jest Platforma Integracji Usługi i Danych. System ma „spinać” rejestry i ewidencje administracji publicznej i zapewnić łatwy i co ważne bezpieczny (także rozliczalny!) dostęp do informacji posiadanych przez różne podmioty administracji publicznej.

Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący bezpieczeństwa, funkcjonowania i użyteczności Systemu Rejestrów Państwowych. Jej zdaniem „przygotowanie i udostępnienie Systemu Rejestrów Państwowych w ramach programu pl.ID obarczone było wieloma błędami, co spowodowało, że w trakcie użytkowania systemu wystąpiły utrudnienia dla obywateli oraz urzędów korzystających z SRP”. Scentralizowanie tych informacji ujawniło też szereg niezgodności w danych o obywatelach zgromadzonych w poszczególnych rejestrach. NIK krytycznie odniosła się też do zarządzania bezpieczeństwem tego rejestru.

wraz z udostępnieniem SRP nastąpiło odmiejscowienie załatwiania spraw dotyczących dowodów osobistych oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Z kolei z raportu E-administracja w oczach internatów 2016 wynika, że 39 proc. badanych chciałoby być informowanych przez internet o upływie ważności badania technicznego, a 24 proc. sprawdzić liczbę punktów karnych (usługa została uruchomiona 24 kwietnia). To pokazuje, jak ważne są dane rejestrowe przy budowie cyfrowego państwa, a jednocześnie nakłada na administrację obowiązek dbania o jakość tych informacji. Sprawnie działające rejestry i dostęp do nich są przecież podstawą realizacji w praktyce zapisu art. 220 kpa, który mówi o tym, że „organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego” jeżeli możliwe są one do ustalenia „na podstawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne”.

Nie ma więc wyjścia, i trzeba – zgodnie z zaleceniami NIK – kontynuować działania mające na celu wyeliminowanie błędów w SRP oraz poprawić jego poszczególne funkcjonalności wykorzystywane przez użytkowników końcowych. Nie da się tego jednak zrobić dobrze, bez włączenia w te prace urzędów miast. Jak się bowiem okazuje, pracownicy administracji publicznej też nie chcą wielokrotnie wykonywać tych samych czynności w aplikacji, by przygotować dla klienta np. odpis aktu urodzenia.O serwisie