Darmowy internet od administracji publicznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki niej do 2021 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu. Ułatwi to dostęp do technologii cyfrowych.


Jest taka potrzeba, bo jak wynika z inwentaryzacji stanu dostępu do internetu w jednostkach oświatowych, ok. 40 proc. z nich korzysta z usług o przepustowości nie większej niż 10 Mb/s, a jedynie 23 proc. placówek znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Zgodnie z projektem ustawy OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacjączytamy na stronie resortu cyfryzacji. Jej operatorem będzie NASK, a pieniądze na utrzymanie sieci pochodzić będą z budżetu państwa. Po stronie szkół, a więc samorządów, będzie jednak zbudowanie infrastruktury dostępowej w postaci wewnętrznych sieci kablowych i bezprzewodowych – bez tego trudno będzie mówić o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu oraz dostępie uczniów do treści cyfrowych.

OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, OSE to jeden z największych w skali Unii Europejskiej program dotyczący cyfryzacji szkół wchodzących w skład systemu oświaty. Warto więc przy tej okazji zauważyć, że również Komisja Europejska zamierza wspierać darmowy dostęp do internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea. Na ten cel przeznaczono do 2019 r. ok. 120 mln euro. Środki te mają wystarczyć na zbudowanie ponad 6 tys. nowych hotspotów na terenie Europy.

Co ciekawe, program WiFi4EU „będzie realizowany w drodze prostych procedur, czyli za pomocą wniosków składanych przez internet, płatności bonami oraz uproszczonych wymogów w zakresie monitorowania”. (Nie)stety, o pieniądze ubiegać się będą mogły tylko te instytucje publiczne, które zapewnią pokrycie kosztów operacyjnych i utrzymanie bezpłatnego dostępu do internetu przez co najmniej trzy lata. Nie będzie przy tym można czerpać przychodów z reklam oraz używać danych osobowych w celach komercyjnych. Wsparcia nie otrzymają też projekty duplikujące podobne bezpłatne oferty (także dostarczane przez podmioty komercyjne) dostępne na tym samym terenie. Warto więc zacząć od sprawdzenia udostępnianych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej: mapy hotspotów oraz wyszukiwarki usług telekomunikacyjnych.O serwisie