Rzuceni na głęboką wodę cyfryzacji

Trwająca epidemia pokazuje, jak ważna dla obywateli jest informatyzacja placówek publicznych. Wielu urzędników nie nadąża jednak za cyfrowym trendem i próbuje cedować zadania merytoryczne na działy IT, tylko dlatego, że „robi się to w komputerze”. Ale tylko ten kto zauważy braki kompetencyjne ma szansę dogonić rzeczywistość.

Czytaj dalej


Gdy wyrok za spam nie przysługuje

Każdy kto korzysta z poczty elektronicznej wie, jaką plagą są niezamówione informacje handlowe. Większość metod walki ze spamem sprowadza się do automatycznego filtrowania poczty i wyłapywania śmieci. Rzadko zdarza się, by tego typu sprawa trafiła na wokandę, tym bardziej warto przyjrzeć się temu co na początku roku orzekł polski sąd.

Czytaj dalej


Co nam mówi statystyka o informatyzacji urzędów

Pod koniec ub.r. GUS opublikował kolejną odsłonę raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”. Dokument pokazuje, jak przedsiębiorstwa, administracja publiczna, gospodarstwa domowe, a także obywatele wykorzystują technologie informacyjno- komunikacyjne.

Czytaj dalej


Zintegrowana obsługa incydentu bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa incydentem w podmiocie publicznym jest każde zdarzenie, które wpływa na jakość lub ciągłość realizacji zadania publicznego. Kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić warunki umożliwiające bezzwłoczne ich zgłaszanie i obsługę.

Czytaj dalej


O serwisie