500+

Bankowo przez banki uważając na bajki
Trzecia zasada równoważności