dostępność

Będą kary za nieprzestrzeganie zasad dostępności
Unia Europejska wymaga dostępności zasobów cyfrowych