• Jacek Orłowski
  • Jacek Orłowski

    Jestem redaktorem naczelnym miesięcznika IT w Administracji. Od 2008 roku monitoruję i sprawdzam w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Piszę artykuły o rozwoju e-usług publicznych i występuję na konferencjach branżowych. Dbam o merytorykę m.in regionalnych Konwentów Informatyków oraz corocznego Forum Kierowników IT w Administracji. Jestem inicjatorem i wiceprzewodniczącym Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczyłem jako ekspert w pracach strumieni "E-usługi publiczne" i "E-skrzynka, e-doręczenie" w ramach programu Od papierowej do cyfrowej Polski. Obecnie jestem członkiem grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych przy Ministrze Cyfryzacji. Od początku kariery zawodowej jestem związany z czasopismami komputerowymi. W latach 90. brałem czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego. Mam za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Szkolę i doradzam w zakresie zastosowania nowych technologii w podmiotach publicznych oraz firmach.

Nie zamówisz już komputera bez komputeraNie zamówisz już komputera bez komputera

Nie zamówisz już komputera bez komputera

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019), które m.in. rozszerzyło obowiązek prowadzenia postępowań w postaci elektronicznej. To oznacza, że od teraz e-zamówienia obejmują wszystkie rodzaje zamówień, także te poniżej progów unijnych.

Każdy urzędnik musi mieć kompetencje cyfroweKażdy urzędnik musi mieć kompetencje cyfrowe

Każdy urzędnik musi mieć kompetencje cyfrowe

Umiejętność obsługi komputera jest dziś niezbędna na niemal każdym stanowisku urzędniczym. To truizm, ale każdy informatyk (szczególnie z małej placówki) dobrze wie, jak dużo czasu zajmuje tłumaczenie użytkownikom podstaw korzystania z klienta pocztowego, pakietu biurowego czy przeglądarki internetowej.

Automatyczne decyzje  w postępowaniu administracyjnymAutomatyczne decyzje  w postępowaniu administracyjnym

Automatyczne decyzje w postępowaniu administracyjnym

Ustawa o doręczeniach elektronicznych została podpisana przez Prezydenta. Przy okazji omawiania nowych przepisów wszyscy skupiają się na regulacjach związanych z przekazywaniem korespondencji. Jednak prawdziwa cyfrowa rewolucja tkwi w zmianach, jakie wprowadzone zostaną do kodeksu postępowania administracyjnego.

O serwisie