• Jacek Orłowski
  • Jacek Orłowski

    Jestem redaktorem naczelnym miesięcznika IT w Administracji. Od 2008 roku monitoruję i sprawdzam w praktyce procesy cyfryzacji państwa. Piszę artykuły o rozwoju e-usług publicznych i występuję na konferencjach branżowych. Dbam o merytorykę m.in regionalnych Konwentów Informatyków oraz corocznego Forum Kierowników IT w Administracji. Jestem inicjatorem i wiceprzewodniczącym Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczyłem jako ekspert w pracach strumieni "E-usługi publiczne" i "E-skrzynka, e-doręczenie" w ramach programu Od papierowej do cyfrowej Polski. Obecnie jestem członkiem grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych przy Ministrze Cyfryzacji. Od początku kariery zawodowej jestem związany z czasopismami komputerowymi. W latach 90. brałem czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego. Mam za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Szkolę i doradzam w zakresie zastosowania nowych technologii w podmiotach publicznych oraz firmach.

Automatyczne decyzje  w postępowaniu administracyjnymAutomatyczne decyzje  w postępowaniu administracyjnym

Automatyczne decyzje w postępowaniu administracyjnym

Ustawa o doręczeniach elektronicznych została podpisana przez Prezydenta. Przy okazji omawiania nowych przepisów wszyscy skupiają się na regulacjach związanych z przekazywaniem korespondencji. Jednak prawdziwa cyfrowa rewolucja tkwi w zmianach, jakie wprowadzone zostaną do kodeksu postępowania administracyjnego.

Reinformatyzacja (samo)rząduReinformatyzacja (samo)rządu

Reinformatyzacja (samo)rządu

Umarł król, niech żyje król! Od października mamy nowy rząd, w którym… nie ma Ministerstwa Cyfryzacji. To wcale nie oznacza, że sprawy związane z informatyzacją tracą na znaczeniu. Wprost przeciwnie!

Jaką domenę internetową powinien mieć urządJaką domenę internetową powinien mieć urząd

Jaką domenę internetową powinien mieć urząd

Pod koniec lat 90. posiadanie własnego adresu w internecie było oznaką prestiżu, nie mniej ważną niż możliwość uzyskania uprawnień „opa” na kanałach IRC. Przede wszystkim jednak świadczyło to o profesjonalizmie i otwierało drogę do budowania własnych usług sieciowych dla użytkowników.

O serwisie