Wystąpienia publiczne

Od 2008 roku przyglądam się procesom cyfryzacji urzędów i wykorzystania usług elektronicznej administracji. Moje spojrzenie prezentuję na licznych konferencjach branżowych organizowanych przez miesięcznik IT w Administracji oraz innych, takich jak Miasta w Internecie, czy e-Administracja dla Biznesu. Jestem zapraszany na spotkania podsumowujące projekty finansowane z funduszy unijnych. Moderuję również dyskusje w trakcie paneli eksperckich.

 • Korzyści z otwierania danych publicznych i przykłady ich zastosowania.
  Dzień Otwarty IT w Administracji.
  Warszawa 2015 r.
 • Panel dyskusyjny: Nowa twarz e-administracji: lifting, plastyka czy przeszczep?
  Konferencja Miasta w Internecie
  Gdańsk, 2013 r.
 • Panel dyskusyjny: Nowa twarz e-administracji: lifting, plastyka czy przeszczep?
  Konferencja Miasta w Internecie
  Gdańsk, 2013 r.
 • Panel dyskusyjny: Cudze chwalimy, swego nie znamy: Dobre praktyki w Polsce.
  Konferencja e-Administracja dla Biznesu
  Poznań, 2013 r.
 • Dyskusja panelowa: Samorządy a dostępność informacji.
  Konferencja Miasta w Internecie.
  Gdańsk, 2012 r.

Wybrane wystąpienia publiczne (konferencje)

XV Forum Informatyków Samorządowych Woj. Opolskiego, wrzesień 2021 r.
Prezentacja: Lokalne Centra Kompetecji w procesie wdrażaina EZD RP
9 Wielkopolski Konwent Informatyków, Tarnowo Podkórne, wrzesień 2020 r.
Prezentacja: Realiacja usług elektronicznych przez gminy w oparciu o centfralne formularze
V Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP, Wrocław, grudzień 2019 r.
Prezentacja: Odpowiedzialność kierownika jednostki za informatyzację
III Seminarium EZD, Piotrków Trybunalski, październik 2019 r.
Prezentacja: Wykorzystanie systemów EZD w dolnośląskich samorządach – stan i wyzwania w świetle badań
Audyt wewnętrzny w praktyce, Wrocław, listopad 2018 r.
Prezentacja: Praktyka dostępu do informacji publicznej, a wykorzystanie systemów EZD na Dolnym Śląsku
I Konwent Informatyków Polski Wschodniej, Panieńszczyzna, październik 2018 r.
Prezentacja: Nowe zasady udostępniania bezpłatnego internetu w miejscach publicznych przez samorządy
Od matematyki do informatyki, Łódź, październik 2018 r.
Prezentacja: E-administracja w Polsce: fakty, mity i kierunki rozwoju wg dokumentów i badań (zaktualizowana)
III Ogólnopolski Konwent Informatyków, Augustów, czerwiec 2018 r.
Prezentacja: Jak zostać dumnym informatykiem w urzędzie
7 Dolnośląski Konwent Informatyków, Polanica Zdrój, marzec 2018 r.
Prezentacja: Dostęp do informacji publicznej na Dolnym Śląsku - wyniki badań własnych
XV. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Katowice, październik 2017 r.
Dyskusja: Rozwój infrastruktury technologicznej urzędu i efektywna komunikacja z mieszkańcami - trendy, innowacje, wyzwania
21. Konferencja Miasta w Internecie, Gdańsk, czerwiec 2017 r.
Dyskusja: Płatności bezgotówkowe w administracjij publicznej
Dyskusja: Miejskie Centra Usług Wspólnych
IV Forum Kierowników IT w Administracji, Zakopane, marzec 2017 r.
Prezentacja: Program Otwierania Danych Publicznych jako wytyczne do realizacji zapisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Uruchomienie akceptacji płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, Warszawa, wrzesień 2016 r.
Dyskusja: Płatności bezgotówkowe wprowadzeniem do nowoczesnej e-administracji
Dzień Otwarty IT w Administracji, Warszawa, grudzień 2015 r.
Prezentacja: Korzyści z otwierania danych publicznych i przykłady ich zastosowania
Konferencja podsumowująca rezultaty Projektu EA, Warszawa, październik 2015 r.
Prezentacja: Informatyzacja placówek publicznych w świetle badań i dokumentów strategicznych państwa
e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich, Poznań, wrzesień 2014 r.
Prezentacja: E-administracja w Polsce: fakty, mity i kierunki rozwoju wg dokumentów i badań
18. Konferencja Miasta w Internecie, Gdańsk, czerwiec 2014 r.
Dyskusja: Wnioski wynikające z analizy obecnego stanu świadczenia e-usług publicznych w Polsce
E-administracja dla Biznesu, Poznań, listopad 2013r.
Dyskusja: Cudze chwalimy, swego nie znamy – dobre praktyki w Polsce
17. Konferencja Miasta w Internecie, Gdańsk, czerwiec 2013 r.
Dyskusja: Nowa twarz e-administracji: lifting, plastyka czy przeszczep?
10 lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu, Wrocław, listopad 2012 r.
Prezentacja: Praktyka stosowania elektronicznych skrzynek podawczych w administracji publicznej
16. Konferencja Miasta w Internecie, Gdańsk, czerwiec 2012 r.
Prezentacja: Samorządy a dostępność informacji
Europejskie infostrady dla usług administracji publicznej, Lublin, czerwiec 2011 r.
Dyskusja: Platforma ePUAP i korzyści dla obywatela

O serwisie