Wcale nie tak małe cyfrowe kroki

23 września zadebiutował Mój GOV, czyli nowy panel użytkownika serwisu gov.pl. Oferuje zalogowanym użytkownikom łatwy dostęp do ich danych w rejestrach. Ale nie tylko, bo znajdziemy tam zupełnie nowy sposób dostępu do korespondencji z urzędami.Resort cyfryzacji poinformował, że tylko w październiku br. portal gov.pl odwiedziło 6 mln Polaków, którzy wyświetlili w nim łącznie aż 18,5 mln stron. To czterokrotny wzrost od stycznia, a zdaniem ministra Marka Zagórskiego także dowód na to, że serwis spełnia oczekiwania użytkowników. Obecnie w ramach portalu działają m.in. strony internetowe 19 ministerstw oraz pięciu innych urzędów (w tym czterech urzędów wojewódzkich). Na gov.pl udostępnionych jest sześć serwisów tematycznych oraz 189 kart usług. Jedną z ostatnio dodanych jest np. wniosek o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu „Mój prąd”. Jeszcze w tym roku portal ma wzbogacić się o kolejne 70 usług, jednak priorytetem ministerstwa jest rozwój panelu użytkownika.


Zrzut ekranu ze strony gov.pl - konto użytkownika

Mój GOV – bo o nim mowa – zadebiutował 23 września br. i oferuje zalogowanym użytkownikom łatwy dostęp do ich najważniejszych danych gromadzonych w rejestrach (PESEL, RDO, CEP) oraz do najpopularniejszych e-usług (m.in. pismo ogólne, zgłoszenie narodzin dziecka, wniosek o informację publiczną). Co ciekawe, udostępnia on też swego rodzaju „nakładkę” na elektroniczną skrzynkę podawczą użytkownika znajdującą się na ePUAP i pozwala na szybki dostęp do wysłanych i odebranych pism. Przy jej projektowaniu kierowano się zasadą „mobile first”, co ma szczególne znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę, że blisko 40 proc. odwiedzających rządowy portal używa w tym celu smartfona. Różnicę widać od razu! Szef resortu cyfryzacji powiedział nawet, że:

jest to przełomowe narzędzie w rozwoju polskiej e-administracji oraz milowy krok w transformacji od Polski papierowej do cyfrowej.

Bez wątpienia ostatnie zmiany w dostępie do usług cyfrowych administracji publicznej idą w dobrym kierunku. Cieszy na przykład dalszy rozwój w obszarze identyfikacji elektronicznej i dołączenie do tzw. węzła krajowego pierwszego komercyjnego dostawcy tożsamości – PKO Banku Polskiego. Jego klienci mogą się teraz logować do systemów administracji publicznej za pomocą poświadczeń bankowych i, co ważne, nie trzeba w tym celu zakładać profilu zaufanego (przypomnę, że PKO BP był pierwszym bankiem, który uruchomił zakładanie profilu zaufanego w serwisie bankowości elektronicznej).

Warto też odnotować nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którą 16 października br. przyjął Sejm. Na mocy nowych przepisów utworzony zostanie m.in. rejestr danych kontaktowych osób fizycznych (RDK). Pozwoli on na proaktywny kontakt urzędów z obywatelami i informowanie ich (za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub SMS-a) np. o upływie terminu ważności dokumentów. Wpis do RDK będzie dobrowolny, a resort szacuje, że do stycznia 2021 r. znajdą się w nim dane ok. 2 mln obywateli. W połączeniu ze skrzynką na Mój GOV jest to idealna przygrywka do sprawnego wdrożenia zapisów projektowanej ustawy o doręczeniach elektronicznych.O serwisie