Trzeba się śpieszyć z informatyzacją urzędów

We wrześniu 2019 r. rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, a wraz z nią plany działań poszczególnych ministerstw służące realizacji PZIP. Jest to zasadnicza i warta podkreślenia zmiana, bo do tej pory integralną częścią PZIP był wyłącznie plan działań resortu cyfryzacji.

Większa koordynacja prac poszczególnych ministerstw ma na celu modernizację administracji publicznej i usprawnienie funkcjonowania państwa z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Elektroniczne usługi publiczne mają być lepiej dopasowane do potrzeb obywateli i w większym stopniu wykorzystywać narzędzia cyfrowe, takie jak wspólna identyfikacja czy też doręczenia elektroniczne. Rząd stawia także na rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów IT. To ważny postulat szczególnie w odniesieniu do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, jak również do urzędowych informatyków.

Na rynku brakuje specjalistów, a administracja (zwłaszcza lokalna) nigdy nie będzie w stanie zapłacić za ich usługi tyle, ile ci specjaliści by oczekiwali i ile jest w stanie dać im biznes i wolny rynek

– przyznał minister Marek Zagórski podczas sierpniowego spotkania z członkami Rady ds. Cyfryzacji. Jego zdaniem należy się zastanowić, co można zrobić, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie urzędów na obsługę informatyczną, oraz przeanalizować, „jakie procesy można zrealizować bez konieczności wsparcia danego urzędu przez zatrudnionego w tym urzędzie informatyka”. Wydaje się więc, że od konsolidacji nie ma odwrotu, a w ramach nowej perspektywy unijnej znajdą się środki na tworzenie centrów wsparcia usług informatycznych dla samorządów lokalnych. To krok w dobrym kierunku, ponieważ w najbliższych pięciu latach niezbędny będzie olbrzymi transfer wiedzy (organizacyjnej, prawnej, technologicznej) do wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych wszystkie samorządy od 2024 r. będą miały obowiązek wysyłania pism wyłącznie w postaci elektronicznej. Ich ewentualną konwersją do postaci papierowej zajmie się operator wyznaczony. Zmieni to całkowicie sposób pracy w urzędach i zmotywuje je do wdrożenia systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz do integracji z systemami do e-zamówień, e-faktur, e-identyfikacji itd. Pracy do wykonania jest ogrom, bo w skali kraju jedynie niewielki procent podmiotów stosuje system informatyczny jako podstawowy do dokumentowania spraw. Dlatego nawet jeśli jakaś część systemów lokalnych zostanie przeniesiona do chmury administracji publicznej, to informatycy nie muszą się obawiać o swoje miejsca pracy.O serwisie