Czy papier w urzędach będzie zakazany

Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji i Zdrowia przygotowują program Od papierowej do cyfrowej Polski. Przewiduje on m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych i zwiększenie obrotu bezgotówkowego.Chcemy, aby w perspektywie 3 do 5 lat połowa obywateli 80 proc. swoich relacji z administracją mogła prowadzić przez internet. Zakładamy też, że za 5 lat udział pieniądza gotówkowego spadnie z 21,5 proc. do ok. 15 proc. – czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji. Równocześnie przedstawiciele resortu zapowiadają, że wszystkie urzędy administracji rządowej, to jest ministerstwa, urzędy centralne, a także wojewodowie wraz z administracją zespoloną, będą miały obowiązek stosowania systemów klasy EZD.

Wszystko to ma spowodować uproszczenie procedur administracyjnych, sprawniejszą obsługę interesantów oraz przynieść realne oszczędności – także poprzez znaczne ograniczenie zastosowania papierowego nośnika informacji. Trzeba jednak pamiętać, że administracja publiczna uwielbia papier, a ilość przepisów nakazujących jego wykorzystanie wydaje się nie mieć końca – jest to bez wątpienia największa bariera ograniczająca tempo cyfryzacji. W tym kontekście określony w inicjatywie Cyfrowe Usługi Publiczne cel uruchomienia 50 zupełnie nowych usług elektronicznych w ciągu 12 miesięcy wydaje się bardzo ambitny.

Grafika pokazująca obszary działań resortów przy realizacji programu Od papierowej do cyfrowej Polski

Zgodnie z założeniami strumienia e-ID na koniec 2017 roku 10 mln użytkowników ma posługiwać się państwowym i komercyjnymi e-podpisami. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku za pomocą systemów bankowych będzie można założyć i potwierdzić swój Profil Zaufany. Ma to otworzyć drogę do masowego korzystania z usług elektronicznej administracji. Konieczna jest jeszcze „tylko” ekspresowa metamorfoza ePUAP i innych publicznych serwisów, tak by realizowanie przez nie spraw urzędowych było dla obywatela przyjazne. Błędne jest bowiem przekonanie, że to banki, tak jak przy programie 500+, zbudują formularze do usług cyfrowych sektora publicznego.O serwisie