Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla – taka sytuacja

10 220zł brutto wyniosło w 2014 r. średnie wynagrodzenie specjalistów IT. Jednocześnie badania GUS pokazują, że płace w administracji są o 30% niższe niż w biznesie. Jednak konia z rzędem temu, kto wskaże administratora w urzędzie zarabiającego 7 tys. brutto.


Mimo wszystko to nie niskie płace są najczęstszym powodem narzekań informatyków, tylko ograniczone możliwości rozwoju zawodowego, wykonywanie nie swoich zadań oraz znikome nakłady instytucji publicznych na inwestycje w IT i szkolenia. Rąbek prawdy o pracy specjalistów w sektorze publicznym ukazuje opracowany w ostatnich tygodniach raport Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2014 r.

podnoszenie kompetencji pracowników komórek IT w urzędach przełoży się na funkcjonowanie pozostałych obszarów

Niby z roku na rok jest coraz lepiej, ale nadal jedynie 43% placówek rządowych ma spisaną politykę szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w komórkach IT. W stosunku do 2012 r. o 10% wzrosły też nakłady na edukację, jednak to właśnie ograniczenia budżetowe są najczęstszym powodem, dla których nie organizuje się kursów dla pracowników wydziałów informatyki. Warto też wspomnieć, że większość z nich realizuje ponad pięć obszernych zadań. Najczęściej są to: zarządzanie i utrzymanie systemów informatycznych instytucji, rozwój systemów informatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wsparcie użytkowników (helpdesk).

Badane urzędy wskazują również na niedobór kadr i planują zatrudniać osoby na stanowisko analityka systemów/architekta systemów, programisty aplikacji, administratora systemów komputerowych, w tym ds. archiwizacji, specjalisty ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. Co ciekawe, blisko 40% ankietowanych podmiotów ma w planach zlecenie części prac podmiotom zewnętrznym, a jedynie 3% rozważa redukcję etatów. Może więc i praca informatyka w urzędzie jest mniej popłatna, ale za to pewna. Taka sytuacja…
O serwisie