Nowe zasady doręczeń zrewolucjonizują kontakt z urzędem

Jedną z największych barier w cyfryzacji urzędów są przepisy doręczeniowe. Ministerstwo Cyfryzacji chce to zmienić, realizując projekt e-skrzynka i e-doręczenie. Ma on usprawnić wymianę korespondencji oraz przynieść milionowe oszczędności.


Jedną z największych barier w cyfryzacji urzędów są przepisy doręczeniowe, skutecznie (od lat) blokujące załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. przez elektroniczną skrzynkę podawczą). Co prawda co rusz pojawiają się „paragrafy” ułatwiające wykorzystanie nowoczesnych form wymiany korespondencji w postępowaniu administracyjnym, niemniej liczne ustawy, rozporządzenia i wytyczne nadal zawierają tzw. słowa nierekomendowane („na papierze”, „pisemnie”, „w formacie A4”). W tej sytuacji – nawet jeśli jest wola oraz możliwości techniczne – trzeba wysyłać wydruk opatrzony pieczęcią i podpisem urzędnika. To się jednak niebawem zmieni. W ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” wypracowano bowiem zupełnie nowe zasady doręczeń. Będzie szybciej i taniej, a jednocześnie bezpieczniej i bez chodzenia na pocztę!


Grafika przedstawiająca ramowy harmonogram realizacji projektu e-doręczeń w Polsce

Elektroniczny polecony – bo o nim mowa – ma zrewolucjonizować wymianę korespondencji urzędowej oraz przynieść (zarówno obywatelom, przedsiębiorcom, jak i administracji) milionowe oszczędności. Dość przytoczyć, że liczba przesyłek z tzw. zwrotnym poświadczeniem odbioru wynosi w Polsce ok. 102 mln sztuk rocznie (z czego przesyłki sektora publicznego wraz z sądowymi to 79,5 mln). Biorąc pod uwagę, że wg badań GUS blisko 1/3 osób w wieku 16–74 lat kontaktuje się z administracją publiczną poprzez stronę internetową, szacuje się oszczędności dla administracji publicznej na poziomie 105 mln złotych (sic!). Warto w tym miejscu dodać, że utrzymanie systemu ma kosztować zaledwie 1,5 mln złotych. Nic więc dziwnego, że przygotowywany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt E-doręczenia – Usługa rejestrowanego doręczania elektronicznego w Polsce uzyskał pod koniec listopada br. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i nabiera tempa. Zakłada się, że z e-poleconego skorzystamy już na początku 2019 r. Trzymam mocno kciuki, bo to będzie prawdziwa petarda.O serwisie