Jednolity system do zarządzania dokumentacją

Rząd planuje nałożyć na administrację państwową obowiązek stosowania systemów klasy EZD. Wcześniej jednak chce zbudować i udostępnić bezpłatnie oprogramowanie do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Będą z niego mogły korzystać także samorządy, o ile dołożą się do jego utrzymania.

Na początku sierpnia br. odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu EZD RP. Jest to kolejna już odsłona wizji rządowego systemu do zarządzania dokumentacją, ujętego w Planie Działań Ministra Cyfryzacji, przyjętym przez Radę Ministrów w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Tym razem ma być on realizowany w partnerstwie Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej i Wojewody Podlaskiego i kosztować ok. 45 mln zł (projekt jest realizowany w trybie pozakonkursowym ze środków POPC). Nadzorować go będzie Ministerstwo Cyfryzacji.

Nie będzie obowiązku stosowania EZD RP ale przewidywane jest wprowadzenie obowiązku stosowania systemów klasy EZD w administracji rządowej RP. źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Nowy system ma być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby biznesowe administracji w zakresie usprawnienia procesów backoffice’owych i dostarczyć nowoczesne i uniwersalne rozwiązania w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją. Jego celem jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji rządowej. W efekcie ma powstać jednolity system EZD RP, dostępny w trzech formułach: chmury państwowej, chmury prywatnej, a także samodzielnej instancji, „przeznaczonej do pracy w dedykowanym środowisku teleinformatycznym danego podmiotu”. Prócz systemu zostanie wytworzona również aplikacja do automatycznej migracji danych z oprogramowania EZD PUW i eDOK. Przewiduje się też możliwość udostępnienia tej aplikacji firmom komercyjnym, które na zamówienie urzędów będą mogły przenieść dane z istniejących rozwiązań do EZD RP. Komplet oprogramowania ma zostać udostępniony do końca 2021 r.


Grafika przedstawiająca podstawowe moduły EZD RP

Dysponentem kodu źródłowego EZD RP będzie Skarb Państwa i, jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, skorzystać z niego będzie mogła cała administracja publiczna. Dlatego do budowy nowego rozwiązania zostali zaproszeni także przedstawiciele jst w ramach tzw. Linii Współpracy 2016 – po to, by system od początku uwzględniał również ich potrzeby. Trzeba przy tym zauważyć, że samorządy będą musiały dołożyć się do utrzymania tego systemu. Minister Cyfryzacji zapewni bowiem środki budżetowe na rozwój EZD RP jako darmowego produktu dla całej administracji publicznej, ale utrzymywać go będzie wyłącznie na rzecz administracji rządowej. Na wypracowanie satysfakcjonującego modelu finansowania zainteresowane strony mają więc trzy lata.O serwisie